Kinderopvang Eigen-Wijs


Kinderopvang Eigen-Wijs is per 1 oktober 2010 een erkende kinderopvangorganisatie dit houdt in dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Het fijne van Kinderopvang        Eigen-Wijs  is dat het max. over 6 kindplaatsen per dag beschikt dus erg kleinschalig is opgebouwd en doordat het in een huis plaats vindt is het erg huiselijk en vertrouwd voor de kinderen.Hoeveel kinderen er exact per dag opgevangen morgen worden ligt aan de leeftijdssamenstelling van de groep. Dit word berekend via de site www.1ratio.nl.  Er is genoeg tijd in de loop van de dag om aandacht te geven aan de kinderen en hun te begeleiding en stimuleren in hun ontwikkeling. Het is zeker heel vertrouwd omdat de kinderen te maken hebben met 1 vast gezicht en er niet elke ochtend iemand anders voor de groep staat.De opvang is open van maandag t/m donderdag van 8.00-17.00uur tijden buiten om de standaard openingstijden zijn in overleg mogelijk.

 

Kinderopvang Eigen-Wijs streeft ernaar om opvang in een huiselijke sfeer te bieden, waarin het kind zich veilig en geborgen voelt. Bij Kinderopvang  Eigen-Wijs wordt een bijdrage geleverd aan de opvoeding van het kind, waarbij nauwe samenspraak met ouders van essentieel belang is. Er wordt dan ook rekening gehouden met de opvoedingsmethoden van de ouder(s). Kinderopvang Eigen-Wijs zal zorgdragen voor het pedagogisch klimaat en de uitwerking daarvan.

Bij kinderopvang Eigen-Wijs werken we met het programma Kiki, hierover leest u meer in het pedagogisch beleidsplan.

 

Kinderopvang Eigen-Wijs bevindt zich in de kindrijke wijk Souburg-Noord. De opvang vindt plaatst in een eensgezinswoning. In de omgeving bevinden zich genoeg voorzieninge die ons de mogelijkheid geeft om diverse uitstapjes te kunnen maken.

Dit doen wij vaak met onze bakfiets of bolderkar.
Kinderopvang Eigen-Wijs staat open voor alle culturen en heeft zelf geen bepaalde geloofsovertuiging. Zover mogelijk zal er rekening gehouden worden met elke geloofsovertuiging. Kortom Kinderopvang Eigen-Wijs wil op grond van haar identiteit geen onderscheid maken in ras, overtuiging of huidskleur.

 

Kortom Eigen-Wijs staat voor:

* Veiligheid

* Vertrouwen

* Structuur

* Geborgenheid

* Creativiteit