Kinderopvangtoeslag

Omdat Kinderopvang Eigen-Wijs ingeschreven staat in het landelijk register Kinderopvang heeft u recht op  kinderopvangtoeslag.

Dit betekend dat de opvang bij Kinderopvang Eigen-Wijs niet duur hoef te zijn.

Afhankelijk van u inkomen zal de belastingsdienst berekenen op welk bedrag u recht heeft.

U kunt  uw kindertoeslag terugvraag aanvragen via de volgende link.

 


 

Voor kinderdagverblijven in de tegemoetkoming per uur vastgesteld op max. € 8,02

Dit tegenover een tarief van € 8,00 per uur (incl. luiers/voeding/uitstapjes) hoeft kinderopvang dus helemaal niet duur te zijn.

 


Per 1 Januari 2011 vraagt de belastingsdienst om het landelijk registratienummer.

Hier de gegevens van Eigen-Wijs:

 

Naam :Eigen-Wijs

Soort kinderopvang :Kinderdagverblijf

Aantal kindplaatsen: 6

Huidige status : Geregistreerd

Status geldig van/tot : 01 November 2019 tot (onbepaald) 

Verantwoordelijke gemeente  Vlissingen

Registratienummer Landelijk Register : 166339039


Naam BSO Eigen-Wijs

Soort voorziening: Buitenschoolse opvang

Aantal kindplaatsen: 3

Huidige status Geregistreerd

Periode geregistreerd 01 November 2019 t/m (onbepaald)

Verantwoordelijke gemeente Vlissingen

Registratienummer Landelijk Register: 120280413


Wegens verhuizing naar de gemeente Vlissingen na 10,5 jaar met de opvang is de registratiedatum weer vernieuwd.


Elk jaar controleerd de GGD op de kwaliteit van de opvang en worden de observaties vast gelegd in een inspectierapport.

Deze rapporten zijn te vinden op  de site www.landelijkregisterkinderopvang.nl


Recent rapport lezen klik hier